Acosta, J. (2023). La visión itémica de la cultura. Open Insight, 14(32), 12-43. https://doi.org/10.23924/oi.v14i32.586