Acosta, J. (2023) «La visión itémica de la cultura», Open Insight, 14(32), pp. 12-43. doi: 10.23924/oi.v14i32.586.